HW/SW Codesign


Udvikling af ny it består af to dele: udviking af software og udarbejdelse af en hardware-platform, som softwaren kan arbejde på. Ofte udvikles den ene del først, hvorefter den anden del tilpasses denne, men hos CISS arbejder vi på at gøre de to udviklingsprocesser sideløbende.

Formålet med forskningen på dette område er at udvikle software og hardware, der spiller optimalt sammen, så virksomhederne får mindre produktionsomkostninger, mindre energiforbrug eller mindre størrelse på det færdige produkt. I CISS arbejder vi på at udvikle analysemetoder, der ser hardware- og softwareudviking som én proces, og som løbende kan vurdere, om produkterne fungerer som ønsket.