Modeldrevet Udvikling


Det er både dyrt og ærgerligt at have udviklet en prototype blot for at opdage, at den ikke virker efter hensigten. Den slags problemer vil en virksomhed naturligvis gerne undgå, og én måde at forebygge senere problemer på er at opstille en matematisk model af det færdige produkt og lave beregninger på, om det fungerer, som det skal – allerede inden virksomheden går i gang med hardware og software.

I CISS arbejder flere forskere og ph.d.'er med modeldrevet udvkiling, og området spås at blive en essentiel del af fremtidens udvikling af indlejrede software systemer.  Derudover arbejder vi med modeldrevne test, hvor vi, efter at have lavet en model og efterfølgende udviklet softwaren på baggrund af modellen, tester softwaren op mod modellen for at se, om det nu også opfører sig, som vi havde beregnet, at det ville. Alt sammen for at højne driftsikkerheden og minimere mulige fejl i produktet.