Objektorienteret analyse og design


Indlejret software udvikles ofte til bestemte produkter. Det betyder, at det ikke er nok i udviklingsprocessen at tænke på, hvilken opgave, softwaren skal løse – det er også nødvendigt at tænke både hardware og mekanik ind i processen. I CISS undersøger vi, hvilke metoder inden for objektorienteret analyse og design, der bedst passer til de udfordringer i forbindelse med softwareudvikling, som forskere og virksomheder står overfor.

Ude i virksomhederne ligger en del af problemet ofte i, at det er forskellige afdelinger og medarbejdere, der står for de forskellige dele af produktet. CISS' analyse og design kan indgå tidligt i processen som en 'arkitekttegning', hvor vi beskriver de forskellige udfordringer og problemstillinger, virksomheden kan komme ud for i forhold til software, hardware og mekanik – og ikke mindst samspillet mellem disse tre. Derved kan ingeniørerne forhøje kvaliteten af det endelige produkt – og arbejdsprocessen bliver med tiden mere effektiv, da fejlprocenten mindskes, og de derfor ikke i nær så høj grad bliver nødt til at gøre deres arbejde om, hvis tingene ikke virker.