Optimal skedulering


Optimal skedulering handler om rent matematisk at planlægge et produkts arbejdsgang i forhold til at løse en bestemt opgave. I CISS arbejder vi med mange forskellige tilgange til skedulering, da der er stor forskel på de krav, der stilles til indlejrede softwaresystemer. Nogle systemer drejer sig om at få løst en opgave inden en fastsat deadline, og hertil kan den klassiske skeduleringsteori bruges. Men CISS tager skridtet videre og arbejder med dynamisk skedulering, hvor man tager højde for, at tingene kan ændre sig undervejs i processen.

Skedulering kan benyttes på mange områder, f.eks. i forhold til at få en bestemt software til at fungere optimalt på en virksomheds hardware, eller i forhold til at regulere energitilførsel i et system, så der ikke forbruges mere energi end systemets ydelse på et givent tidspunkt fordrer. Hovedideen er, at skeduleringen får systemet eller produktet til at køre optimalt i forhold til dets opgave og virksomhedens retningslinier omkring f.eks. formindsket energiforbrug og lagerplads i produktet.