D-Artemis informationsmødeFor at kickstarte den danske deltagelse i ARTEMIS-projektet afholdt ITEK informationsmøde om D-Artemis-netværket den 28. februar i Industriens Hus, Rådhuspladsen, København. Alle virksomheder, der arbejder inden for indlejrede systemer eller pervasive computing var inviteret.

D-Artemis-netværket arbejder for at samle de danske kompetencer fra forskning og industri inden for indlejrede software systemer og pervasive computing, så Danmark kan bibeholde sin førerposition på området. Du kan læse mere om netværket på www.D-ARTEMIS.dk eller i informationsfolderen, som du kan downloade her: