Quasimodo-projektet skudt i gang


Et nyt AAU-ledet, europæisk forskningsprojekt med CISS som koordinator skal hjælpe med til at udvikle fremtidens intelligente apparater. Quasimodo-projektet holdt opstartsmøde på AAU i dagene 15. og 16. januar. 30 ledende europæiske forskere inden for området deltog.

 

Hovedsigtet med Quasimodo er at øge konkurrencedygtigheden hos danske og europæiske virksomheder, der udvikler indlejrede systemer.

 

Fakta om Quasimodo:

  • Quasimodo står for “Quantitative System Properties in Model-Driven-Design of Embedded Systems”.
  • CISS leder og koordinerer det prestigefyldte forskningsprojekt i udviklingen af indlejrede systemer. Projektet er bevilliget under det 7. rammeprogram med Aalborg Universitet som hovedansøger, leder og koordinator.

  • Projektet løber over 3 år og har et samlet budget på 2.7 millioner euro, hvoraf EU bidrager med knap 2 millioner euro.

  • Partnerne i projektet kommer fra Danmark, Tyskland, Holland, og Frankrig. Ud over AAU er de akademiske deltagerere universiteterne i Aachen, Saarland, ULB Bruxelles, Nijmegen, Twente, ENS Cachan Paris. Virksomhedspartnerne er Terma Space (Danmark), Hydac (Tyskland) samt Chess og Embedded Systems Institute (Holland).

Læs mere på projektets hjemmeside