Seminar: Byggeri og software


CISS og TEKKVA Consult indbyder nu bygge- og softwarevirksomheder til åbent seminar.

 

Baggrunden for seminaret er en overbevisning om, at folk fra de to sektorer kan hente inspiration og lære af hinanden. Vi mener, at software og it-virksomheder kan lære af bygningsarkitekters menneskelige element i designprocesser. Folk fra byggeriet kan lære af agil (adræt) udvikling, som i disse år vinder indpas under udvikling af software og it. Omvendt mener vi, software og it-udviklere kan lære af byggesjak, som læner sig op ad værdier fra den agile verden og i praksis er agile.

 

Seminaret vil blandt andet omhandle:

  • Agil udvikling og videndeling under softwareudvikling og byggeri
  • Kundedrevet innovation og design nærmere end skræddersyet design.
  • Nært samspil med kunden.

 

Den røde tråd i seminaret er at organisere under agile (adrætte) værdier, at tilpasse sig omstændighederne og interagere med kunden for på den måde at forbedre sine produkter.

 

Læs mere på http://www.tekkva.dk/page373.aspx

 

Målgruppe for seminar

Arkitekter, entreprenører, byggepladsledere og producenter fra byggeindustrien.

Udviklere og testere af software og it og deres ledere.

 

Tid, sted, pris mv.

 

Seminaret holdes d. 14.10.2010 kl. 9-15 på NOVI, Niels Jernes Vej 10, Aalborg Ø.

Det koster ikke noget at deltage.

Arrangementet sponsoreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen med midler fra Den Europæiske Socialfond indstillet af Vækstforum Nordjylland til projektet IKT-agil.

Tilmelding senest d. 7.10.2010 til Jørgen Biegel, Tekkva Consult, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, tlf. 96 35 45 65, email jbi@tekkva.dk. Hvis en tilmeldt (eller stedfortræder) ikke møder op, faktureres et no-show gebyr på 250 kr.

 

Program 

Kl. 9 - 9,30 kaffe

Kl. 9,30 - 12 fagligt program

Kl. 12 - 13 sandwich

Kl. 13 - 15 fagligt program

Kl. 15 kaffe

 


Fagligt program

 


1.   Velkomst v. Jørgen Biegel, Tekkva Consult

2.   Agil udvikling og innovation under softwareudvikling v. Ivan Aaen, Datalogisk Institut, AAU

  • Fokus: Viden og erfaring fra softwareudvikling til inspiration for byggefolk

3.   Patterns supporting knowledge sharing in software development and building projects v. J. Coplien, G&C

  • Fokus: Byggeri og softwareudvikling. Indlægget holdes på engelsk

4.   Innovation under byggeri v. Niels Ejnar Veirum, Institut for Arkitektur og Design, AAU

  • Fokus: Viden og erfaring fra byggesektoren til inspiration for softwareudviklere

5.   Lean - praktiske metoder til at trimme byggeri v. Jens Christiansen, MT Højgaard A/S

  • Fokus: Viden og erfaring fra byggesektoren til inspiration for softwareudviklere

6.   Løs opgaven og opnå produktivitet v. Nils Lykke Sørensen, bygningsarkitekt og softwareprogrammør,

      Statens Byggeforsknings Institut

  • Fokus: Byggeri og softwareudvikling

7.   Respons på spørgsmål fra salen v. Ivan Aaen og øvrige foredragsholdere

8.   Afslutning på seminar v. Center for Indlejrede Softwaresystemer (CISS)