Forsknings- og samarbejdsprojekter Forskningsområder Kalender Nyheder og formidling Om CISS Kontakt
Du er her: Home Kalender Aktiviteter 2011 Temadag om værdikæder i netværk og plug’n play supply chains
UK
KalenderAfsluttede aktiviteter

Temadag om værdikæder i netværk og plug’n play supply chains


InfinIT-interessegruppen for Processer og IT i hhv. Hovedstadsområdet og Nordjylland

inviterer til temadag om

værdikæder i netværk og plug’n play supply chains

tirsdag 1. nov. 2011 i Aalborg

 

 

På en workshop på InfinITs konference SummIT den 18. maj 2011 fremlagde Center for Industriel Produktion på Aalborg Universitet et idéforslag med fokus på værdikæder og plug’n play supply chains. I forlængelse af konferencen afholder vi derfor en temadag med henblik på at diskutere idéforslaget samt emnet generelt:

 

Fremstilling foregår i dag i åbne globale værdikæder. Det gælder også for danske fremstillingsvirksomheder, hvor specielt de større virksomheder organiserer deres fremstillingsaktiviteter i globale værdikæder. Det giver ikke alene virksomhederne optimal adgang til nye markeder, men også til teknologi, forskning samt højtuddannet og kvalificeret arbejdskraft. Dansk industri består imidlertid overvejende af små og mellemstore virksomheder, hvor en meget stor andel fungerer som fleksible underleverandørvirksomheder, der pga. størrelse og ressourcer primært fokuserer på nærmarkeder.

 

Udfordringen for mange af disse virksomheder er, at selv om de besidder en høj kompetence inden for hvert deres felt, kan de ikke alene matche de store internationale kunders krav. De har ikke adgang til et netværk af samarbejdspartnere, der komplementerer deres specialer, og de har ikke kapitalstyrke eller opgaver nok til at kunne opretholde specialistkompetencer.

 

Der ligger derfor store potentialer for danske underleverandører, hvis mulighederne for samarbejde i netværk forbedres.

 

På denne temadag kan du derfor:

  • høre om den nyeste forskning på området og udfordringen omkring, hvordan dette understøttes af IT
  • være med til at diskutere disse udfordringer og byde ind med forslag og interessante input til mulige IT-løsninger, projekter og spændende samarbejder inden for emnet
  • høre eksempler fra virksomheder: Hvordan de arbejder og vil arbejde med værdikæder i netværk og plug’n play supply chains, deres udfordringer på området samt hvilke fordele og ulemper, de ser
Tilmeldingsfristen er udløbet. Ønsker du at deltage i arrangementet, kan du henvende dig til Ida Rasmussen, ida.rasmussen@alexandra.dk

 

Program

09.00-09.10    Ankomst og morgenkaffe

09.10-09.15    Velkomst ved InfinIT

09.15-09.45    Præsentation af idéforslag om værdikæder i netværk
John Johansen, professor, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet
John Johansen indleder med at fortælle om idéforslaget præsenteret på SummIT 2011 om værdikæder i netværk og plug’n play supply chains. Han vil bl.a. komme ind på de udfordringer og muligheder, Center for Industriel Produktion ser i idéforslaget, og hvordan virksomheder kan bidrage.

09.45-10.05    Fra underleverandør til netværksvirksomhed
Niki Nicolas Grigoriou, CEO / Software Architect, Intelligent Systems A/S
Intelligent Systems er en dansk projekt- og konsulentvirksomhed, der udvikler og vedligeholder software og intelligente løsninger til styring, dataopsamling og visualisering omkring logistik, automatisk materialehåndtering og ressourceoptimering. Software udviklet af Intelligent Systems udgør den intelligens, der binder større systemer sammen og får dem til at fungere som et sammenhængende system.
Niki Nicolas Grigoriou vil fortælle om, hvordan finanskrisen i 2008 blev anledningen til, at Intelligent Systems ændrede strategi til i højere grad at tænke virksomheden som en netværksvirksomhed og ikke blot en underleverandør. Fokus flyttede fra at tilfredsstille bestemte kunders behov til i højere grad at tænke værdiskabende løsninger realiseret i værdikæder og netværk.

10.05-10.25    Konsulenthuse i supply chain
Henrik Thomsen, Project Sales Manager, Prevas A/S
Prevas er et rådgivende ingeniørhus inden for produktudvikling af elektronik og software og optimering af industrielle systemer. Firmaet arbejder derfor udelukkende som B2B-underleverandør og indgår i supply-chain som udviklingsleverandør og proces-optimerende rådgiver.
Henrik Thomsen vil i sit indlæg gøre rede for, hvordan Prevas indgår i supply chain som konsulenthus, hvordan de kommer til at indgå i fremtiden, og hvilke udfordringer og løsninger på disse udfordringer de ser. Ydermere vil han kort fortælle om nogle af de teknologier, Prevas arbejder med, og hvordan de kommer til at indgå i fremtidens supply chains.

10.25-10.40    Pause

10.40-11.00    Online og mobile plug’n play supply chains inden for produktion, handel & detail
Bjarne Jensen, Cand.IT eBusiness Analyst, e-salg.com
Bjarne Jensen vil på baggrund af sine mange års erfaringer fra it/web-leverandører bidrage med sin praktiske viden om digitalt, online og mobilt salg og indkøb i hele værdikæder hen over produktion, handel og detail-led. Han vil ud fra studier, speciale og erfaringer forklare nogle af de interne, online og mobile dataudfordringer og oplagte datamuligheder i en plug’n play supply chain ved hjælp af EDI/XML-forretningsdokumentstandarder.

11.00-11.30    Intelligente forsyningskæder
Charles Møller, professor, Center for Industriel produktion, Aalborg Universitet
Charles Møller vil på baggrund af et forskningsprojekt fortælle om intelligente forsyningskæder. Præsentationen fokuserer på IT’s rolle, organisering og de udfordringer, der ligger i ledelse og styring af IT i en proces-centrisk værdikæde.

11.30-11.45    Pause

11.45-12.30    Plenumdiskussion
Oplægsholdere og deltagere diskuterer og kommer med input til Center for Industriel Produktions idéforslag og til emnet generelt.
Moderator: Thomas Hildebrandt, Lektor, IT-Universitetet i København

12.30-13.30    Frokost og mulighed for at netværke
 

Tid og sted

Dato:  1. november 2011
Tilmeldingsfrist:  24. oktober 2011
Tid:  9.00-13.30
Sted:  Lokale 0.2.13, Selma Lagerlöfs Vej 300, 9220 Aalborg
Pris:  Gratis. Ved udeblivelse faktureres dog et no-show-gebyr på 300 kr.
Kontakt navn:  Ida Rasmussen, tlf. 30 59 50 61
Kontakt e-mail:  ida.rasmussen@alexandra.dk

 

CISS
Selma Lagerlöfs Vej 300
DK-9220 Aalborg Ø
Tlf: +45 99 40 72 20
E-mail: info@ciss.dk


© 2005-2014 CISS

Sitemap
Siteindex