Godt begyndt er halvt fuldendt…


”En meget positiv indstilling fra deltagere med stor lyst til at bidrage” og ”Engagerede deltagere, lad det fortsætte!” er blot to af de mange positive bemærkninger fra deltagerne i en tre-dages kick-off workshop i det højteknologiske netværk ”Mobile Systems”.

 

Brug og efterspørgsel af mobil teknologi er konstant stigende og den teknologiske førerposition, Danmark allerede besidder inden for centrale områder af teknologien, betyder, at danske virksomheder kan indtage spidspositioner. Det højteknologiske netværk ”Mobile Systems” hovedopgave er derfor at medvirke til udviklingen ved at skabe stærke bånd og synergier mellem virksomheder og forskningsmiljøer.

 

Ca. 40 deltagere fra virksomheder, universiteter og andre vidensinstitutioner har derfor – som en indledning af et nødvendigt og frugtbart samarbejde – gennem tre dages intense drøftelser og processer kastet nyt lys over Danmarks muligheder inden for mobil teknologi og mobile systemer og de nye markeder og sammenhænge, hvor vi kan indgå – eksempelvis fødevareindustrien, landbruget, underholdning m.fl.
 
Under overskriften ”Mobile Systems Trends & Visions 2005” analyserede netværket de drivere og aktører, der nationalt og globalt vil sætte rammerne og levere mulighederne for dansk deltagelse i det internationale marked for mobil teknologi og mobile systemer. Det synlige resultat af arbejdet bliver et white paper: ”Mobile Systems – enabling technologies and user perspectives”, som udkommer før sommerferien.

 

Teknologisk Institut styrede med sikker hånd de 3 dages diskussioner og networking. ”Meget varierende teknikker til at fremme interaktion mellem deltagere til at fremkomme med visioner for netværket” – som en deltager har beskrevet det, med det sikre resultat, at ”nye ideer opstår, når man mødes med nye sider af branchen” og at man ”meget hurtigt fik kendskab til de andre deltagere i netværket”.

 

Som konklusioner på arbejdet identificeredes de udfordringer, branchen og forskerne fra netværkets vidensinstitutioner står overfor. En række teknologiske udfordringer inden for trådløse netværk, hardware- og softwaredesign, indlejret software, brugergrænseflader, m.m., men nok så interessant var der blandt deltagerne en stor åbenhed overfor og optagethed af de kommercielle udfordringer. Skønt flertallet af deltagerne var teknisk funderede eksperter, fyldte overvejelser og analyser af kundernes behov og ønsker, markedsudviklinger, forretningsmodeller m.m. meget.

”De tre dages høje tempo, engagerede diskussioner og grundige analyser lover rigtig godt for arbejdet i netværket i de kommende år. Nødvendigheden af ”Mobile Systems” er hævet over enhver tvivl!” Sådan!

 

Selvom de tre dages intense diskussioner har vist, at netværket allerede nu rummer et fremragende mix af industrifolk og forskere med forskellige indfaldsvinkler, er netværket altid åbent for nye deltagere.

 

I scenarieworkshoppen deltog:
Center for TeleInFrastruktur, Aalborg Universitet
Center for Indlejrede Software Systemer, Aalborg Universitet
Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
Ingeniørhøjskolen i København
Ingeniørhøjskolen i Århus
Handels- og Ingeniørhøjskolen I Herning
Teknologisk Institut
Siemens Mobile Phones Development
Sonofon
Terma A/S
Nokia Networks Aalborg
Texas Instruments
ON-AIR A/S
AM3D A/S
Mjølner Informatics
Nettest
Progressive Media ApS
Rohde og Schwarz Technology Center A/S
TOP-Link ApS
Alexandra Instituttet
LIAB