Økonomisk støtte til virksomhedssamarbejder


Mulighed for medfinansiering fra offentlige midler ved samarbejdsaftaler mellem forskningsinstitutioner og virksomheder

Med Forsknings- og Innovationsstyrelsens Dobbelt op-initiativ har små og mellemstore virksomheder mulighed for at få økonomisk støtte til forsknings- og udviklingssamarbejder med forskningsinstitutioner. Ordningen består i, at det beløb, virksomheden bidrager med, matches med et tilsvarende beløb fra offentlig side. Det vil sige, at det samlede budget finansieres med 50 % fra virksomheden, 25 % fra forskningsinstitutionen og 25 % fra Rådet for Teknologi og Innovation.

Formålet er at fremme samarbejdet mellem de mindre virksomheder og forskningsinstitutionerne og derved øge forsknings- og udviklingsindsatsen i virksomhederne, øge kvaliteten og samfundsrelevansen af forskningen samt styrke uddannelserne. Ordningen er således til gavn for både virksomhederne og forskningsinstitutionerne.

Læs mere her