Se video om BrainsBusiness - ICT North Denmark!


Nordjyllands IKT-kompetencer dækker langt mere end blot mobilteknologi. Både på universitetet og i regionens virksomheder foregår der forskning og produktudvikling inden for en bred vifte af IKT-relaterede og -baserede fagområder, som f.eks. sundheds-IKT, IKT-baserede oplevelser, indlejrede softwaresystemer, satellitudvikling og computerspil. Med den nye samarbejdsplatform BrainsBusiness - ICT North Denmark skal Nordjylland sættes endnu mere på landkortet inden for dansk og international IKT-udvikling - se mere i videoen her!

 

 

BrainsBusiness - ICT North Denmark er en samarbejdsplatform for IKT-klyngen i Nordjylland. Det unikke er samspillet mellem viden og forretning – et samarbejde, der støttes af stærke kræfter inden for erhvervsliv, forskning, uddannelse og offentlig forvaltning. Sammen skal vi vise Nordjylland, Danmark og Europa, hvor attraktiv og konkurrencedygtig en IKT-klynge vi er.


BrainsBusiness_end.jpg