CISS - En spydspids inden for IKT


> Af Naia Bang, 2011

CISS holder balancen mellem praktiske projekter med erhvervslivet og den egentlige grundforskning, samtidig med at man formår at være både regional, landsdækkende – og have stærke internationale relationer. Det mener dekan Eskild Holm Nielsen, Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

"Aalborg Universitet er indiskutabelt det største IKTuniversitet i Danmark. Vi har flest medarbejdere, og vi investerer mest inden for området – og så er vi ydermere i vækst inden for IKT. Når vi kan tiltrække omkring en tredjedel af de EU-midler, der uddeles inden for området i Danmark, så hænger det bl.a. sammen med centre som CISS. Og det gælder ikke kun inden for grundforskningen. Leiden-målingen, der måler på udgivne publikationer i samarbejde med erhvervslivet, placerer Aalborg på Top 10 i Europa."

Dekan Eskild Holm Nielsen, Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, er – sagt på nordjysk – ganske godt tilfreds med universitetets placering på IKT-verdenskortet.

"Over halvdelen af alle solgte opfindelser fra danske universiteter i 2010 stammede fra Aalborg Universitet, og her fylder de IKT-relaterede opfindelser naturligvis meget," påpeger han.

Tættere på erhvervslivet

På Aalborg Universitet har man aldrig været ked af at få betegnelsen 'Danmarks erhvervsrettede universitet.'

"Naturligvis skal vi have en høj forskningsprofil – ellers er vi heller ikke attraktive for erhvervslivet. Og vi skal lave dygtige kandidater. Det gør vi – og ydermere er vores kandidater kortere tid om at gennemføre deres uddannelser end kandidater på noget andet universitet i Danmark. Men samtidig skal vi være med til at skabe innovation, og det skal ske i tæt samarbejde med erhvervslivet. Her er CISS en af vores spydspidser, fordi
centret er god til at tænke "ud af siloen" – både i forhold til tværfagligt samarbejde på universitetet og til at komme ud og være opsøgende," forklarer Eskild Holm Nielsen og fortsætter:

"CISS – og nu CISS ConneCT – har en god regional forankring med samarbejder med virksomheder i Nordjylland. Men centret arbejder i lige så høj grad sammen med virksomheder i resten af landet, og samtidig deltager man i internationale samarbejder, bl.a. med Kina. Det gør også, at CISS tiltrækker mange talentfulde udenlandske studerende. Samtidig er centerets leder, professor Kim Guldstrand Larsen, dygtig til at trække midler til centret – midler, der er med til at sikre et højt aktivitetsniveau, både når det gælder grundforskningen og erhvervssamarbejderne."

Eskild Holm Nielsen er overbevist om, at centre som CISS også kommer til at spille en stærk rolle i de kommende år. Strategiplanen for Aalborg Universitet for 2010 til 2015, som man netop nu er i gang med at udarbejde, placerer nemlig IKT som et af universitets vigtigste indsatsområder.