Forsknings- og samarbejdsprojekter Forskningsområder Kalender Nyheder og formidling Om CISS Kontakt
Du er her: Home Forsknings- og samarbejdsprojekter Danske forsknings- og samarbejdsprojekter CISS ConneCT Fiskeindustrien: Digital løsning optimerer egenkontrollen
UK
Forsknings- og samarbejdsprojekterKortere samarbejdsprojekter Danske forsknings- og samarbejdsprojekter Internationale forsknings- og samarbejdsprojekter

Fiskeindustrien: Digital løsning optimerer egenkontrollen


Kravene til sporbarhed i fødevareindustrien bliver større og større, fordi det er i både forbrugeres, myndigheders og producenters interesse, at sygdom hos en forbruger kan spores helt tilbage til den enkelte butik, den  enkelte producent og den enkelte underleverandør og fejlen dermed helt præcis årsagsbestemmes. Til at sikre dét scenarie er papir og blyant ikke længere de bedste værktøjer, vi har til rådighed.

Historisk har fiskeforarbejdningsindustrien, som er en af Danmarks største, været langsom til at tage ny, digital teknologi til sig, måske fordi det gamle erhverv bygger på traditionelle metoder, selvom maskiner i dag gør  en stor del af arbejdet lettere end førhen. Alligevel er der stor interesse for digitalisering fra fiskeproducenternes side, fordi der politisk og fra forbrugersiden stilles krav, som man gerne vil imødegå, men som er tunge  og dyre at implementere i produktionen uden digital hjælp.

»Der er ingen tvivl om, at vi har både et stort behov og en stor interesse for digitalisering,« siger Peter Luxhøi, direktør i Skagerak Salmon i Hirtshals. »Egenkontrollen i fødevareindustrien er ved at nå et meget omfattende niveau, og vi har en stor interesse i at få digitaliseret de processer, der knytter sig hertil. At arkivere data i papirform giver ingen mulighed for at køre statistik på historiske data, selvom det netop kunne  være meget interessant. Det gælder ikke kun, når det drejer sig om egenkontrol, men helt generelt for produktionen.«

Hjælper med løsninger

CISS's fornemste opgave er at finde løsninger på aktuelle problemstillinger og udfordringer, som danske virksomheder løber ind i. Ved at undersøge årsagerne til, at et problem opstår, kan forskerne på CISS med deres  store viden om indlejret software undersøge forskellige muligheder og dermed nå frem til løsningsmodeller, som virksomheden kan vælge at gå videre med. Det foregår typisk ved, at virksomheden kontakter en  leverandør, der kan udvikle eller bygge softwaren baseret på CISS's erfaringer. Det er dyrt at investere i og implementere ny software, og derfor kan CISS hjælpe virksomhederne med at undgå fejlinvesteringer.

Tablets ind på fabrikkerne

På CISS arbejder man målrettet med muligheder inden for emnet den håndholdte fremtid. Forskere på CISS så derfor en glimrende mulighed for at erstatte papir og blyant i nogle af de mest omstændelige kontrolprocesser i fiskeforarbejdning med moderne tablets. Ud over rent praktisk at fjerne papirer fra et miljø, der er vådt og derfor dårligt egnet til papirarbejde, kunne man fjerne indtil flere arbejdsgange med  indtastning af data fra papirskemaer, hvorved risikoen for menneskelige fejl ville blive betydeligt nedsat.

»Vi tog derfor i første omgang kontakt til Teknologisk Institut i Hirtshals, som hjalp os med at få kontakt til to fiskeforarbejdningsfabrikker i Hirtshals og Glyngøre, der var meget interesserede i at indlede et samarbejde  om effektivisering af kontrolprocesserne på fabrikkerne, « fortæller Jens Alsted Hansen, teknisk projektleder på CISS.

Stort potentiale

Efter at have fået kendskab til den måde, medarbejderne normalt gennemgik de nødvendige kontroller af varerne på og registrerede data, stod det klart for forskergruppen fra CISS, at der var potentiale for at lette  arbejdet, minimere risikoen for fejl og åbne nye muligheder for sammenligning af data ved at implementere nye softwareværktøjer.

»Normalt foregik kontrollen ved, at en medarbejder gik rundt på fabrikken og noterede tilstande og processer i et papirskema, som blev afleveret til en anden medarbejder, der så tastede dataene ind i et regneark,  printede det ud og satte det ind i et ringbind. Det giver meget få muligheder for at finde og sammenligne data, hvilket ville være utroligt nyttigt og helt oplagte funktioner i en digital løsning,« fortæller Jens Alsted Hansen.

For at holde omkostningerne nede, hvilket er alfa og omega for danske produktionsvirksomheder, besluttede forskerne på CISS at bygge en testløsning til fiskerivirksomhederne på eksisterende open source software  designet til tablets, som ville være den optimale platform til formålet.

Test overbeviste

CISS's softwareløsning blev testet på de to fabrikker i Hirtshals og Glyngøre i en periode, hvorefter begge testvirksomheder var helt overbeviste om potentialet i en digital løsning: »Vi er faktisk endt med – ved hjælp af  interne kompetencer – at videreudvikle den løsning, CISS udviklede i forbindelse med projektet. Denne løsning har vi implementeret til stor tilfredshed, ikke kun i ledelsen, men også i produktionen,« siger Peter Luxhøi.  »Der var nogen skepsis, inden vi tog det nye system i brug, men da først vi sammen med CISS havde demonstreret systemet, kunne alle se fordelene ved det, så der har ikke været nogen særlige udfordringer med at  implementere et digitalt system blandt medarbejderne. Nu arbejder vi videre med yderligere digitalisering, i første omgang i form af et system til analyse på årsagerne til, at maskinerne i perioder står stille. Så vi har fået masser af inspiration til selv at fortsætte optimeringen via digitale redskaber.«

Jens Alsted Hansen er også tilfreds med resultaterne: »På længere sigt kan der være resultater, som er svære at måle, men vi har fået kontakt til en branche, hvor der er stort potentiale for at spare tid og penge vha. digitalisering, vi har bevist, at teknologien er moden til de udfordringer, der er, og vi har gjort os nogle erfaringer med sporbarhed, som kan applikeres på en lang række andre brancher. Det er ikke kun i fødevareindustrien, at der er behov for en høj grad af sporbarhed, men tankesættet bag softwaren kan f.eks. også anvendes i medicinudlevering for at minimere risikoen for fejl, eller det kan applikeres andre steder, hvor det kan bruges til at påvise muligheder for at trimme processer,« siger han.

 


 

CISS
Selma Lagerlöfs Vej 300
DK-9220 Aalborg Ø
Tlf: +45 99 40 72 20
E-mail: info@ciss.dk


© 2005-2014 CISS

Sitemap
Siteindex