Forsknings- og samarbejdsprojekter Forskningsområder Kalender Nyheder og formidling Om CISS Kontakt
Du er her: Home Forsknings- og samarbejdsprojekter Danske forsknings- og samarbejdsprojekter
UK
Forsknings- og samarbejdsprojekterKortere samarbejdsprojekter Danske forsknings- og samarbejdsprojekter Internationale forsknings- og samarbejdsprojekter

Danske forsknings- og samarbejdsprojekter


CISS deltager i en række danske forsknings-, samarbejds- og netværksprojekter med fokus på, hvordan forskning og erhvervsliv i samspil kan skabe fremtidens indlejrede systemer. Herunder kan du læse om de nuværende projekter.


BrainsBusiness ICT NORTH DENMARK
BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Partnerskabet samler en lang række af Nordjyllands stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneydelserne er netværksdannelse, faglige arrangementer, branding/synliggørelse af IKT-klyngen samt innovationsprojekter.Læs mere på www.brainsbusiness.dk


CISS ConneCT

CISS ConneCT er vores store regionale projekt, der har til formål at udvikle demonstratormodeller af teknologiske løsninger med indlejret software, der kan løse konkrete udfordringer, som forskellige nordjyske brancher står overfor. Eksempler på demonstratorer/brancher er: Intelligent lagerstyring, fødevarepakkettering, home automation og udvikling af robust brugerinterface til brug i udsatte arbejdsmiljøer.

Læs mere her

Projektet blev afsluttet i 2012


CJ4ES - Certifiable Java for Embedded Systems

Målet med dette projekt er at udvikle et miljø og en platform til prototypeudvikling af sikkerhedskritisk software til indlejrede applikationer. Projektpartnere er Danmarks Tekniske Universitet og virksomheden Gomspace.

Læs mere på cj4es.imm.dtu.dk


Dit Hus

Projektet fokuserer på at gøre det muligt at anvende intelligent styring af energiforbruget i private hjem gennem udvikling af en såkaldt 'homeport', der gør forskellige elektroniske apparater i stand til at kommunikere og blive styret fra en central enhed.

Læs mere på www.energybox.dk

Projektet blev afsluttet i 2012

www.energybox.dk


Energieffektiv regulering af separationsprocesser

Case: Procesoptimering giver sundere bundlinje og bedre klima

Procesoptimering er lige nu et rigtigt varmt emne i industrien, og det er ikke uden grund. Der er enorme energibesparelser at hente inden for en lang række produktionsområder til gavn for både virksomhedernes økonomi og vores fælles fremtid. CISS har samarbejdet med produktionsvirksomheder om et reguleringsprojekt, som har resulteret i store besparelser.

Læs hele casen her

Læs mere om projektet her

 

> Læs mere


 IABIS - Individualiseret adgang og bevægelsesstimulerende informationsservices

I projektet udvikles løsninger, der kan give en bedre hverdag i plejeboliger for ældre med fysiske eller mentale funktionsnedsættelser.  Løsningerne vil særligt fokusere på at gøre det lettere for ældre med demens at bevæge sig omkring uden behov for konstant opsyn af plejeboligen baseret på en kombination af trådløse låse- og adgangssystemer og informationsservices.

Læs nyhedsartikel om projektet her

Læs mere på www.iabis.dk


InfinIT - Innovationsnetværk for IT

InfinIT er et landsdækkende innovationsnetværk for IT, der ledes af CISS i samarbejde med Alexandra Instituttet A/S. Alle interesserede inviteres til at deltage i netværkets mange interessegrupper og arrangementer, der dækker en bred vifte af IT-fagområder og -anvendelsesområder. Netværket indbyder desuden virksomheder til at deltage i kortere samarbejdsprojekter, hvor virksomheder samarbejder med en eller flere af vidensinstitutionerne i netværket.

Læs artikel om virksomheden Seluxtis deltagelse i en af InfinITs interessegrupper her

Læs mere på www.infinit.dk

 

 


ITOS - Industriel Teknologi og Software

Projektet bringer danske virksomheder i verdensklasse inden for industriel teknologi og software. Det sker ved at overføre den ypperste viden, teknologi og specialkompetencer mellem danske virksomheder, universiteter og udenlandske videncentre og skabe en varig platform for samarbejde herom. Projektet skal skabe viden og styrke kompetencer til radikal systemudvikling, det vil sige metoder til udvikling af indlejrede teknologier, der går på tværs af industrielle sektorer.

Læs mere i vores nyhedsartikel om projektet her

> Læs mere


MT-LAB - Modelling of Information Technology

MT-LAB er et nationalt grundforskningscenter, der samler Danmarks bedste IT-forskere på tværs af forskningsinstitutioner. Projektet gør det muligt for toneangivende danske forskere at udvikle datalogiske og matematiske modeller, som øger stabiliteten i komplekse software-systemer.

Læs mere på www.mt-lab.dk


Softwarekorridoren

Projektets formål er at skabe en Softwarekorridor med udgangspunkt i de forsknings-, udviklings-, uddannelses- og erhvervsmæssige styrkepositioner i det jysk-fynske område.Softwarekorridoren vil bestå af et netværk med tre knuder i universitetsbyerne Århus, Aalborg og Sønderborg. Herudover vil der blive etableret satellitter i udvalgte byer med uddannelsesinstitutioner for korte - og mellemlange videregående uddannelser fordelt over det jysk-fynske område.

Læs mere om projektet her.

Projektet blev afsluttet i 2012


TotalFlex

TotalFlex-projektet samler spidskompetencer inden for alle aspekter af Smart Grid med det formål at opbygge et fleksibelt system, der omfatter hele fødekæden fra produktion til slutbruger - og som kan give miljømæssig og økonomisk gevinst for alle parter.

Læs artiklen "Fremtidens klimavenlige elsystem: Du vælger selv prisen" her

Læs mere på www.totalflex.dk


CISS
Selma Lagerlöfs Vej 300
DK-9220 Aalborg Ø
Tlf: +45 99 40 72 20
E-mail: info@ciss.dk


© 2005-2014 CISS

Sitemap
Siteindex