Forsknings- og samarbejdsprojekter Forskningsområder Kalender Nyheder og formidling Om CISS Kontakt
Du er her: Home Forsknings- og samarbejdsprojekter Danske forsknings- og samarbejdsprojekter TotalFlex
UK
Forsknings- og samarbejdsprojekterKortere samarbejdsprojekter Danske forsknings- og samarbejdsprojekter Internationale forsknings- og samarbejdsprojekter

TotalFlex


Fremtidens klimavenlige elsystem: Du vælger selv prisen

Inden 2020 skal halvdelen af Danmarks energiforbrug dækkes af strøm fra vindmøller, og det åbner for en hel række udfordringer. For det første er det danske elforbrug stigende, ikke mindst fordi der heldigvis kommer  flere og flere elbiler og varmepumper. En elbil eller en varmepumpe bruger nemlig hver især den samme mængde el som en gennemsnitlig dansk husstand. Dernæst blæser vinden ikke altid på de tidspunkter, hvor danskerne bruger mest strøm. Så den strøm, der produceres, skal anvendes så hensigtsmæssigt som muligt.

Typisk er der de største mængder el til rådighed om natten, for da blæser det mest, men det er selvsagt ikke her, danskerne bruger mest strøm. Kunne man imidlertid flytte den mest strømslugende og samtidig mest fleksible del af danskernes elforbrug – nemlig opladning af elbiler og brug af varmepumper til om natten, er grundstenen lagt for, at forbrugerne kan spare penge, mens elnettet belastes mere jævnt. Det er i alles interesse, for alternativet er dyre udbygninger af elnettet rundt om i Danmark for at imødekomme den stigende efterspørgsel i spidsbelastningsperioderne.

Selvom kun ganske få elselskaber i dag kan fakturere forbrugerne på baggrund af timemålinger, så vil fleksible elpriser blive en realitet for alle danske forbrugere inden for en ganske kort årrække. I dag er det kun elkunder med et strømforbrug på mere end 100.000 kWh om året (typisk industri), der timeaflæses, og som kan vælge at betale fleksible elpriser afhængig af udbud og efterspørgsel. Men inden for 5-10 år er man klar med en løsning til også helt almindelige forbrugere, som betyder, at vi kommer til at betale mere for strømmen, når der er mere rift om den – og mindre, når der er mere el til rådighed. Det vil altså kunne betale sig at  overveje, hvornår man tænder for strømslugende apparater.

Det skal være sjovt og nemt

Ikke alle forbrugere kommer til at synes, at det er lige morsomt altid at holde nøje øje med sit elforbrug og overveje sit forbrug hver eneste gang, man tænder for et apparat i hjemmet. Derfor skal der udvikles modeller, som gør det sjovt og ikke mindst nemt for forbrugeren at oprette en profil, der fortæller elselskabet, hvor fleksibel han er på forskellige tider af døgnet. Incitamentet for at regulere sit elforbrug bliver i første omgang økonomisk, men nogle forbrugere vil også være interesserede i at leve grønnere.

Hidtil har de rent tekniske udfordringer ved et elmarked med fleksible priser været i fokus, men nu har Aalborg Universitet og en større gruppe virksomheder kastet sig over den udfordring, det er at designe et  kosteffektivt markedssystem, som udnytter fleksibiliteten i det nye elsystem lige fra produktionen og helt ud til forbrugeren. Der skal både tages hensyn til udsving i mængden af strøm, der produceres og flaskehalse i  elnettet. Projektet hedder TotalFlex, og i spidsen for de deltagende virksomheder står it-virksomheden Neogrid Technologies.

En helt ny måde at tænke på

»Tidligere var det sådan, at ét elselskab, som også ejede elledningerne, leverede al strøm til et bestemt område. I dag kan der være flere selskaber, som leverer strøm til forskellige forbrugere på samme vej. I fremtiden kan det blive sådan, at ét selskab leverer strøm til varmepumpen i et hus, et andet selskab leverer strøm til opladning af elbilen, og et tredje selskab leverer strøm til den øvrige husholdning,« forklarer direktør Henrik  Stærmose fra Neogrid Technologies. »Kablerne ejes måske af en fjerde virksomhed, netselskabet.«

»Lad os nu forestille os, at én forbruger har bestemt, at han gerne vil være fleksibel i forhold til, hvornår hans varmepumpe kører. Han er interesseret i at få strømmen til den billigste pris. En anden forbruger har et  her-og-nu-behov. Han skal oplade sin elbil, fordi han skal ud at køre. Hvis dette sker på et tidspunkt, hvor nettet har nået sit mætningspunkt, er der ikke el til rådighed for dem begge. Så skal systemet kunne indrettes sådan, at den forbruger, der er villig til at betale mere for strømmen, får den. Denne prioritering skal ske online og automatisk, hvilket er en helt ny måde at tænke elsystem på.«

Den intelligente løsning

Et led i projektet er derfor at komme med idéer til, hvordan denne brugerinvolvering kan strikkes sammen rent praktisk. Det kan f.eks. gøres ved at samle data om husstandens forbrugsmønster og kombinere den viden med oplysninger, som kunden selv giver, om hvor fleksibel han ønsker at være. CISS og Daisy (Center for Dataintensive Systemer) på Aalborg Universitet står for arbejdet med udvikling af kommunikationsstrukturen i et sådant system, mens Copenhagen Business School bidrager med erfaring og viden om design af nye, elektroniske markeder og et særligt kendskab til energibranchen. Den viden er nødvendig for at kunne klarlægge de rent kommercielle aspekter.

Deltagerne i TotalFlex-projektet vil nemlig gerne udvikle et system baseret på markedsmekanismer, som kan anvendes til køb og salg af strøm i fremtiden. Det kræver fuld gennemsigtighed i priserne, prognoser for vejr- og prisudviklinger og mulighed for at prioritere, hvem der sender strøm gennem nettet på hvilke tidspunkter. Derudover kræver det rent teknisk nogle løsninger til home automation (automatisering af hjemmet), en spidskompetence på CISS.

De mange varmepumper og elbiler forventes i løbet af 10 til 15 år at fordoble eller tredoble danskernes elforbrug. Én løsning vil være at udvide elnettet betragteligt, men den intelligente løsning vil være at tilpasse vores forbrug, så presset tages af nettet i spidsbelastningsperioderne. Lykkes det, er der penge at spare, og en fremtid hvor danskernes energiforbrug dækkes uden fossile brændsler, er rykket et skridt nærmere.

 

TotalFlex-projektet støttes af Energinet.dk med 26,4 mio. kr. og løber over de næste ca. 3,5 år. Det er netop startet op i foråret 2012.

Deltagerne er: Neogrid Technologies, Nyfors, Nordjysk Elhandel, Conscius og Zense Technology på virksomhedssiden og en række forskningsenheder på Aalborg Universitet samt Copenhagen Business School på  forskersiden. Hver deltager bidrager med særlige kompetencer, der er relevante for at realisere projektets mål.

www.totalflex.dk


 

CISS
Selma Lagerlöfs Vej 300
DK-9220 Aalborg Ø
Tlf: +45 99 40 72 20
E-mail: info@ciss.dk


© 2005-2014 CISS

Sitemap
Siteindex