Forsknings- og samarbejdsprojekter Forskningsområder Kalender Nyheder og formidling Om CISS Kontakt
Du er her: Home Forsknings- og samarbejdsprojekter Danske forsknings- og samarbejdsprojekter Energieffektiv regulering af separationsprocesser
UK
Forsknings- og samarbejdsprojekterKortere samarbejdsprojekter Danske forsknings- og samarbejdsprojekter Internationale forsknings- og samarbejdsprojekter

Energieffektiv regulering af separationsprocesser


'Energieffektiv regulering af separationsprocesser' er et projekt under Fornyelsesfonden.

 

Projektpartnere:

  • CORE A/S
  • Daka a.m.b.a.
  • Alfa Laval Copenhagen A/S
  • Aalborg Universitet, Center for Indlejrede Software Systemer
  • Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet

 

Projektbeskrivelse

En separationsproces er en proces, hvor stoffer skilles ad. Separationsprocesser anvendes blandt andet i den farmaceutiske industri og i fødevareindustrien, hvor der er behov for at udskille væsker fra en råvare eller et produkt. Det kan være adskillelse af fløde og skummetmælk i mejeriet, adskillelse af urt fra mask i bryggeriet, udvinding af vegetabilske olier, eller adskillelse af fedt og protein fra animalske biprodukter.

 

En vigtig del af separationsprocessen i industriel produktion og i rensningsanlæg er også at fjerne vand ved tørring, inddampning, presning, centrifugering og lign., f.eks. ved produktionen af fiskemel eller ved afvanding af slam i rensningsanlæg.

 

Selve separationsprocessen er både energikrævende og ofte forbundet med store variationer i kvalitet og i udbytte af det opnåede produkt. Der er et stort tab af maskineffektivitet og et markant energispild i produktionen.

 

Formålet med dette projekt er at udvikle en såkaldt ’adaptiv procesregulator’ til kontinuerlig regulering af udvalgte maskinelle separationsprocesser.

Den adaptive procesregulator opbygger og tilpasser løbende en model af en udvalgt separationsproces og anvender denne til at justere og optimere den specifikke proces. Regulatoren sørger således kontinuerligt for at separationsprocessen forløber optimalt.

 

Det vil forbedre både energi- og maskineffektiviteten og dermed give en mere produktiv og rentabel produktion.

 

Der er gennemført indledende simulationer og tests, der f.eks. viser, at udsving i slutproduktets vandprocent kan reduceres med 40-60 %, og der derigennem kan hentes bedre kontrol med såvel energiforbrug som produktkvalitet.

 

Projektfaser

  • Opbygning og test af konkrete procesmodeller (jan. – sep. 2011).
  • Test af metoder til løbende justering af procesmodel (juli – dec. 2011).
  • Udvikling og test af de adaptive reguleringssløjfer (juli 2011 - juni 2012).
  • Etablering af de konkrete adaptive procesregulatorer på prototype-platform (april – sep. 2012).
  • Måling af effekter og formidling af resultater (jan. 2011 – dec. 2012).
   
 

CISS
Selma Lagerlöfs Vej 300
DK-9220 Aalborg Ø
Tlf: +45 99 40 72 20
E-mail: info@ciss.dk


© 2005-2014 CISS

Sitemap
Siteindex