Forsknings- og samarbejdsprojekter Forskningsområder Kalender Nyheder og formidling Om CISS Kontakt
Du er her: Home Forsknings- og samarbejdsprojekter Danske forsknings- og samarbejdsprojekter Kæmpebesparelser at hente på software til medico-industrien
UK
Forsknings- og samarbejdsprojekterKortere samarbejdsprojekter Danske forsknings- og samarbejdsprojekter Internationale forsknings- og samarbejdsprojekter

Kæmpebesparelser at hente på software til medico-industrien


Et netop afsluttet forskningsprojekt har sat fokus på aktuelle udfordringer forbundet med anvendelsen af indlejrede softwaresystemer: test, som er komplekse og omkostningstunge at udføre, samt datasikkerhed og risikoanalyse, som er særligt vigtige aspekter i medicinske apparater. Der er f.eks. store besparelser at hente ved at standardisere enkelte komponenter, fordi det kan afkorte certificeringsperioden.  

De fleste patienter, som lider af en alvorlig sygdom, vil gerne kunne drage nytte af den seneste relevante teknologi. Desværre er software til medico-apparater bare ofte meget længe undervejs, fordi kravene til certificering er så høje. Kunne man imidlertid standardisere nogle af komponenterne, så de kan genanvendes i nye apparater, ville man betydeligt kunne afkorte den tid, der går, fra et softwareprodukt er færdigt, og til det kan komme patienterne til gavn. Det mener lektor ved DTU Christian Damsgaard Jensen, og det er tankerne bag et nyligt afsluttet forskningsprojekt.    

Som led i det store forskningsprojekt om indlejrede softwaresystemer har CISS (Center for Indlejrede Softwaresystemer) på Aalborg Universitet og Institut for Informatik og Matematisk Modellering på Danmarks Tekniske Universitet nemlig samarbejdet med i alt tre virksomheder i Aalborg, Aarhus og København. I begge delprojekter har test af indlejrede softwaresystemer været et centralt omdrejningspunkt, om end med to forskellige vinkler.

Behandling i hjemmet

Det ene delprojekt har DTU med lektor Christian Damsgaard Jensen i spidsen samarbejdet om med to danske virksomheder, nemlig Pallas Informatik i København og Nabto i Aarhus, der henholdsvis leverer systemløsninger og en vigtig komponent til indlejrede systemer. Delprojektet har fokuseret på optimering af test af indlejrede softwaresystemer i medicinsk udstyr, navnlig apparatur til såkaldt telemedicin.

Der er nemlig store økonomiske, velfærdsmæssige og praktiske fordele ved at lægge en del af patientmonitoreringen og behandlingen ud i hjemmene til patienterne selv, f.eks. patienter med kroniske lidelser eller patienter, som har behov for at få målt forskellige værdier flere gange dagligt. Telemedicin er derfor et forskningsområde, som de senere år har vundet større og større opmærksomhed.

Millionbeløb kan spares

Men sikkerhed i medicinsk udstyr er altid et springende punkt, og det bliver ikke mindre vigtigt af, at dele af behandlingen og monitoreringen lægges ud til patienten selv. Test af indlejrede softwaresystemer i medicinsk udstyr koster hvert år millionbeløb, som kan reduceres, hvis der udvikles mere effektive, sikrere og billigere tests. I samarbejde med de to virksomheder har man på DTU derfor set nærmere på særligt ét aspekt af sikkerheden omkring medicinsk apparatur til brug i hjemmet, nemlig sikker online-kommunikation mellem selve apparatet og den server, som opsamler, bearbejder og formidler de indsendte data. Patienters måleresultater er særligt følsomme data, og det er også vigtigt, at målingerne ikke forurenes eller fejlkommunikeres.

Et led i delprojektet har derfor centreret sig omkring modelbaseret risikoanalyse og datasikkerhed, som er et af Christian Damsgaard Jensens primære forskningsområder. Begge private samarbejdspartnere har været involveret i denne del af projektet, som har haft til formål at komme ét skridt nærmere en model – eller arkitektur, om man vil – for software, som kan minimere den tid og de omkostninger, der er forbundet med test og certificering af medicinsk udstyr, i dag en tung post på udviklingsbudgetter rundt om i verden. Der er stort kommercielt potentiale i et sådant produkt:

- Generelt er Danmark langt fremme på medico-området, og en innovation som den, vi på DTU og de to virksomheder sammen er kommet et skridt nærmere, kan derfor få stor betydning for den danske medicoindustri. I dag tager det ca. 6 mdr. at få certificeret et medicoteknologisk produkt i EU, i USA tager det op til 1,5 år. Kan man udvikle en model, der genbruger de generiske dele af de tests, der skal udføres på apparaterne, kan man både spare penge og reducere den tid, der går, fra et produkt er færdigudviklet, og til det rammer markedet og kommer patienterne til gavn, siger Christian Damsgaard Jensen fra DTU.

Stort kommercielt potentiale

- En udfordring med alt medicinsk måleudstyr - også til telemedicin – er, at det er dyrt i installation og konfiguration, når man taler om komplette apparater, der både skal indeholde f.eks. sensor, udstyr til beregning og logging af data osv. Vores grundtanke var derfor at udvikle apparatur til brug i patientens hjem, som udelukkende indeholder måleudstyret, og så samle datalagring og bearbejdning centralt hos lægen eller på hospitalet, så vi kan reducere prisen på det telemedicinske udstyr, forklarer Christian Damsgaard Jensen.

En klar udfordring i dén sammenhæng er at oprette nem og sikker kommunikation fra apparatet i brugerens hjem til den fælles server via internettet. De følsomme data fra patientens målinger og rapporteringer skal leveres sikkert til sundhedspersonalet, men kommunikationen skal også gerne kunne gå den anden vej.

Det kan normalt ikke lade sig gøre at kommunikere ud til patienten, fordi de fleste netværk har en firewall, der beskytter systemet mod indtrængen udefra. Virksomheden Nabto har nu imidlertid udviklet og patenteret software, der på en sikker og nem måde tillader den tovejskommunikation at finde sted, og dermed f.eks. kan finde anvendelse i telemedicin-sektoren.

DTU og virksomheden Pallas Informatik har i regi af delprojektet bl.a. også undersøgt forskellige måder at håndtere mulig forurening af de indsamlede data, f.eks. hvis gæster i patientens hjem anvender måleapparatet på sig selv.

 

For yderligere informationer, kontakt venligst:

(træffes bedst på mail)

 

 

 

Læs mere:

 

> Download artiklen "Samarbejdsprojekt mellem forskere og virksomheder skaber ny viden om software"


 

CISS
Selma Lagerlöfs Vej 300
DK-9220 Aalborg Ø
Tlf: +45 99 40 72 20
E-mail: info@ciss.dk


© 2005-2014 CISS

Sitemap
Siteindex