Forsknings- og samarbejdsprojekter Forskningsområder Kalender Nyheder og formidling Om CISS Kontakt
Du er her: Home Forsknings- og samarbejdsprojekter Døren står åben
UK
Forsknings- og samarbejdsprojekterKortere samarbejdsprojekter Danske forsknings- og samarbejdsprojekter Internationale forsknings- og samarbejdsprojekter

Døren står åben


> Af Marie Hammershøy Boye, 2012

- Der er mange forskellige muligheder for virksomheder, som gerne vil samarbejde med forskere og andre eksperter.

CISS samarbejder hvert år med en lang række virksomheder til gavn for både forskerne, som får prøvet teorier af i praksis, og virksomhederne, der får værdifuld viden om og konkrete løsningsforslag på aktuelle  udfordringer. Som virksomhed er der en lang række muligheder, man kan benytte sig af som indgangsvinkel til samarbejde. Står man som virksomhed med en specifik udfordring, er man altid velkommen til at ringe eller skrive til CISS med sin forespørgsel.

En af de mest givende former for samarbejde mellem universiteter og virksomheder er projektsamarbejde. CISS har løbende en lang række forskellige projekter i gang, hvor der samarbejdes med én eller flere  virksomheder om at finde mulige løsninger på en konkret udfordring. Der er mange måder at finansiere sådanne projekter på, ligesom de kan variere i størrelse og omfang. CISS har stor erfaring med at søge midler til projekter og hjælper med at finde finansiering.

Videnkupon-ordningen er et eksempel på en form for projektsamarbejde mellem universiteter og virksomheder, der fungerer som en glimrende åbning for små og mellemstore virksomheder og videnspersoner fra  universiteter, som gerne vil samarbejde om et konkret projekt. CISS har gennem årene håndteret mange ansøgninger til videnkupon-ordningen, der administreres af Uddannelsesministeriet.

Ordningen kræver medfinansering fra virksomhedens side i form af timer, men er meget populær, fordi videnkuponen giver mulighed for at "købe" viden på et universitet med egne timer. Ansøgninger om en videnkupon  behandles hurtigt, og CISS har stor erfaring med den administrative del. Mange virksomheder er glade for videnkupon-ordningen og andre ordninger, som giver mulighed for at samarbejde med universiteter, fordi  relationen kan vise sig også at være værdifuld på længere sigt.

Claus Stig Christensen fra virksomheden BookAclassic, en bookingside for veteranbiler og andre klassiske køretøjer, har haft stor glæde af CISS's hjælp til udvikling af hjemmesidens logistiksystem i forbindelse med et videnkupon-projekt:

»CISS har leveret noget til os, som vi ikke kan undvære, hvis vores forretning skal blive en succes. Det var ikke noget, vi selv kunne have udviklet, og nøjagtig sådan et system findes faktisk ikke i forvejen, « siger han om samarbejdet.

Projektsamarbejder kan tage mange former, men er der f.eks. tale om et EU-finansieret projekt, starter det typisk op på universitetet, hvorefter virksomheder, som måske kunne være relevante for og interesserede i det pågældende projekt, bliver kontaktet. Når det kommer til de store EU-projekter, er det Styrelsen for Forskning og Innovation, der står for administrationen. For virksomheder er den store gevinst ved at deltage i større  projekter dels det internationale faglige netværk, dels et kig på virksomhedens aktuelle problemstillinger – men også inspiration til innovation, både på kort og langt sigt.

Virksomheden Prevas, en specialvirksomhed inden for software, elektronik og mekatronik til indlejrede systemer, har samarbejdet med CISS på flere store projekter med deltagelse af andre virksomheder:

»CISS har været en interessant partner i forbindelse med vores projekt, og dialogen med universitetet ser ud til at kaste flere nye samarbejder af sig. Vores oplevelse er derfor, at CISS er en både kompetent,  bidragende og lydhør partner,« siger Rune Domsten, Vice President Technology, fra Prevas.

Et tredje eksempel på en indgangsvinkel til projektsamarbejder er gennem IT-Innovationsnetværket InfinIT, som CISS er medoperatør på. InfinIT har oprettet en række interessegrupper inden for forskellige aktuelle  områder. Her samles virksomheder og forskere for at dele viden, udveksle erfaringer og tale om de udfordringer, der gør sig gældende på det enkelte område. Netværket arrangerer gratis foredrag og oplæg ved forskellige videnspersoner, og dialogen mellem virksomheder og forskere munder ofte ud i konkrete samarbejder med en særlig teknologi som omdrejningspunkt. I regi af netværket er det endda muligt at søge om finansiering af  sådanne samarbejdsprojekter.

 


CISS
Selma Lagerlöfs Vej 300
DK-9220 Aalborg Ø
Tlf: +45 99 40 72 20
E-mail: info@ciss.dk


© 2005-2014 CISS

Sitemap
Siteindex